Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Μακρυνίτσα και Προπάν Πηλίου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.

Folklore Manuscript uoadl:3106 505 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
35
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Μακρυνίτσα και Προπάν Πηλίου, της επαρχίας Βόλου, του νομού Μαγνησίας.
Creator:
Χαράλαμπος Χαρίτος
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Λάρισα
Town / Village:
Μακρυνίτσα Βόλου Μαγνησίας
Προπάν Βόλου Μαγνησίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Μαστροσταμάτη Ελένη (Μαγκούραινα) ετών 84 αγράμματος
Τσιρίγη Αμαλία ετών 83 αγράμματος
Παναγιωτάκη Σοφία ετών 56 αγράμματος
Τζορβατζής Απόστολος ετών 70 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Ζαφειρίου Πηνελόπη (Μπαϊραινα) ετών 53 αγράμματος
Βασιλάκης Γεώργιος ετών 86 απόφοιτος σχολαρχείου
Γιόλας Παναγιώτης ετών 73 απόφοιτος δημοτικού
Αναγνώστου Κωνσταντίνος (Μπεφάνης) ετών 62 αγράμματος
Παπαευθυμίου Ευθύμιος ετών 69 απόφοιτος σχολαρχείου
Ντάφτη Ασήμω ετών 88 αγράμματος
Μάνος Θεόδψρος ετών 70 απόφοιτος δημοτικού

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21