Συλλογή λαογραφικού υλικού από την Αγία Τριάδα, της επαρχίας, Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3110 565 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
38
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από την Αγία Τριάδα, της επαρχίας, Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Πολύμνια Σκευάκη
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Χανιά
Town / Village:
Αγία Τριάς Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37