Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Μετόχι, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3120 438 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
42
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Μετόχι, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Αριάδνη Βεληβασάκη
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Κάτω Μετόχι Λασιθίου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Βεληβασάκη Ανδριανή ετών 60
Ανδριανάκη Μαρίνα ετών 80
Βεληβασάκη Θεοδώρα ετών 57
Κουτάκη Ειρήνη ετών 50
Λαμπράκη Μαρία ετών 90

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20