Λιανοτράγουδα εκ του Τσεπέλοβου, του νομού Ιωαννίνων.

Folklore Manuscript uoadl:3137 198 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
51
Original Title:
Λιανοτράγουδα εκ του Τσεπέλοβου, του νομού Ιωαννίνων.
Creator:
Αθανάσιος Βαγενάς
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Ιωάννινα
Town / Village:
Τσεπέλοβο Ιωαννίνων
Sources:
συλλογή ασμάτων

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13