Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Αχλαδίου, του νομού Ευβοίας.

Folklore Manuscript uoadl:3145 339 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
59
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Αχλαδίου, του νομού Ευβοίας.
Creator:
Μαρία Ελευθερίου του Κων/νου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Εύβοια
Town / Village:
Αχλάδιον Ευβοίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Χασιώτης Δημήτριος ετών 54
Σταθαρά Ασημένια ετών 31
Κρυονερίτου Μαρία ετών 85
Κατούνη Αργυρή ετών 54
Ελευθερίου Κωνσταντίνος ετών 65
Ελευθερίου Παναγιώτα ετών 56
Χασιώτη Βασιλική ετών 52

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34