Ακολουθίες

Preprint uoadl:3216266 27 Read counter

Unit:
Department of Mathematics
Title:
Ακολουθίες
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ορισμένες καλές τεχνικές εκμάθησης της συγκεκριμένης ενότητας στους μαθητές της Β’ Λυκείου, όπως επίσης να επισημάνει τις αναμενόμενες δυσκολίες κατά την διδασκαλία της σύγκλισης των ακολουθιών και τις πιθανές παρανοήσεις που θα γίνουν από αυτούς.
Creation year:
2022
Authors:
Γαβρίνας Κωνσταντίνος
Pages:
24
Keywords:
Ακολουθίες, σύγκλιση ακολουθιών
Main subject category:
Education - Sport science
File:
File access is restricted until 2024-05-05.

doc.pdf
25 KB
File access is restricted until 2024-05-05.