Το "φανταστικό ακροατήριο" και ο "προσωπικός μύθος" σε σχέση με τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και την αντίληψη του κινδύνου

Scientific publication - Journal Article uoadl:3232226 23 Read counter

Unit:
Department of Primary Education
Title:
Το "φανταστικό ακροατήριο" και ο "προσωπικός μύθος" σε σχέση με τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και την αντίληψη του κινδύνου
Languages of Item:
English
Abstract:
The aim of the present study was to investigate the two main manifestations of adolescent egocentrism, that is, the imaginary audience and the personal fable, in relation to the frequency of risk behavior and risk perception. The contribution of this study is the empirical test of Elkind's Piagetian formulation (1967, 1978) about the relation between these factors, for the first time in a broad age range, with most of the existing egocentrism instruments, and for a variety of risk behaviors. ln a sample of 297 Greek adolescents 11-18 years old it was found that only certain dimensions of the personal fable had a positive correlation with the frequency of risk behavior and a negative correlation with risk perception. Contrary to our prediction, the imaginary audience in the form of heightened self-consciousness had a negative correlation with the frequency of risk behavior. Age and gender differences were also found. The limitations set by the somewhat low reliability of some egocentrism instruments are discussed, as well as a broader multivariate interpretation of adolescent risk-taking behavior, part of which is egocentrism. Finally, the implications of the results for health education programs are presented.
Publication year:
2001
Authors:
Ευαγγελία Γαλανάκη
Journal:
Psychology : the journal of the hellenic psychological society
Publisher:
Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία
Volume:
8
Number:
4
Pages:
411-430
Keywords:
φανταστικό ακροατήριο, προσωπικός μύθος, εγωκεντρισμός, ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, αντίληψη κινδύνου, εφηβεία, imaginary audience, personal fable, egocentrism, risk behavior, risk perception, adolescence
Main subject category:
Philosophy - Psychology
DOI:
https://doi.org/10.12681/psy_hps.24126
References:
.
Γαλανάκη (2001α).pdf (382 KB) Open in new window