Οικογένεια και μοναξιά: Η άποψη του παιδιού

Scientific publication - Journal Article uoadl:3232237 52 Read counter

Unit:
Department of Primary Education
Title:
Οικογένεια και μοναξιά: Η άποψη του παιδιού
Languages of Item:
English
Abstract:
The aim of this study was to investigate school-age children's perceptions and experience of family-related loneliness, and of coping with it. The literature review showed that these dimensions have not been empirically investigated. This study is part of a larger research program that examined children's perceptions of loneliness and its causes, as well as coping with loneliness strategies. Individual interviews were conducted (the interview was constructed on the basis of two pilot studies) and the projective technique of oral story was used with 180 second, fourth and sixth graders. Also, 758 fifth and sixth graders were asked to write a story about loneliness. The samples were randomly chosen from schools in Athens and Piraeus. Children's responses indicating their personal, subjective views of family-related loneliness are discussed within mainly the psychoanalytic developmental framework, and their importance for the construction of a developmental model of loneliness experience in childhood is noted.
Publication year:
2003
Authors:
Ευαγγελία Γαλανάκη
Journal:
Παιδί και έφηβος: ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία.
Publisher:
Καστανιώτης
Volume:
5
Number:
1
Pages:
53-79
Keywords:
μοναξιά, οικογένεια, παιδική ηλικία, ψυχανάλυση, Freud, Klein, Winnicott, Bowlby, Mahler, Stern, ποιοτική έρευνα
Main subject category:
Philosophy - Psychology
References:
.
Γαλανάκη (2003γ).pdf (5 MB) Open in new window