Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο

Paper in Honorific Edition uoadl:3233015 69 Read counter

Original Title:
Προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Despotidou, Anna
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Copyright
Keywords:
Πνευματική ιδιοκτησία, Διαδίκτυο, Ψηφιακά δικαιώματα, Ψηφιακή ενιαία αγορά
Pages (from-to):
[225]-276
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.