Δάνεια μετοχών στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση

Paper in Honorific Edition uoadl:3233031 15 Read counter

Original Title:
Δάνεια μετοχών στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καραγκουνίδης, Απόστολος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Commercial Law
Keywords:
Δάνεια, Αλλότρια κεφάλαια, Εταιρική δανειοδότηση
Pages (from-to):
[357]-384
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.