Το συσταθέν δυνάμει ενεχυρογράφου ενέχυρο και η απόσβεσή του υπό το πρίσμα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 3077/1954

Paper in Honorific Edition uoadl:3233033 14 Read counter

Original Title:
Το συσταθέν δυνάμει ενεχυρογράφου ενέχυρο και η απόσβεσή του υπό το πρίσμα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 3077/1954
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Γιάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Keywords:
Ενεχυρόγραφο ενέχυρο, Απόσβεση
Pages (from-to):
[385]-397
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.