Υποχρεωτικότητα στη Διαμεσολάβηση και Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

Paper in Honorific Edition uoadl:3233094 14 Read counter

Original Title:
Υποχρεωτικότητα στη Διαμεσολάβηση και Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kotsiri, Euaggelina L.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Public Law
Civil Law
International Law
Keywords:
Δικαιοσύνη, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, Ενωσιακό δίκαιο, Άρειος Πάγος
Pages (from-to):
[425]-455
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.