Εκ του νόμου απαγορεύσεις ψήφου στις προσωπικές εταιρίες - μερικές παρατηρήσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:3233339 13 Read counter

Original Title:
Εκ του νόμου απαγορεύσεις ψήφου στις προσωπικές εταιρίες - μερικές παρατηρήσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Civil Law
Keywords:
Προσωπικές εταιρίες, Απαγόρευση ψήφου, Εξωεταιρικές συμβάσεις
Pages (from-to):
[473]-482
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.