Νέες ρυθμίσεις στις καταναλωτικές πωλήσεις αγαθών

Paper in Honorific Edition uoadl:3234111 14 Read counter

Original Title:
Νέες ρυθμίσεις στις καταναλωτικές πωλήσεις αγαθών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ρόκας, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
International Law
Commercial Law
Keywords:
Καταναλωτικά αγαθά, Πωλήσεις αγαθών, Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Pages (from-to):
[585]-605
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.