Κοινός λογαριασμός καταθέσεως και συμψηφισμός με απαίτηση της τράπεζας κατά συνδικαιούχου

Paper in Honorific Edition uoadl:3234121 14 Read counter

Original Title:
Κοινός λογαριασμός καταθέσεως και συμψηφισμός με απαίτηση της τράπεζας κατά συνδικαιούχου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ψυχομάνης , Σπύρος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Keywords:
Λογαριασμοί καταθέσεως, Κοινοί λογαριασμοί
Pages (from-to):
[737]-758
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
The digital material of the item is not available.