ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ. Η ΔΙΑΔOΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Preprint uoadl:3246495 131 Read counter

Unit:
Department of Theology
Title:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΩΝΙΑ. Η ΔΙΑΔOΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η διάδοση και η πορεία της ορθοδοξίας στην Πολωνία από τους ισαπόστολους Κύριλλο και Μεθόδιο μέχρι και σήμερα.
Creation year:
2016
Authors:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Pages:
41
Keywords:
ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, ιερός Φώτιος, δυτικοί Σλάβοι, Μοραβία, Πολωνία, Βίστουλας, Ραστισλάβ (Rostislav), Ντομπράβα (Dobrawa), Μιέσκο ο Α' (Mieszko Ι), Ρωσία του Κιέβου, Βολυνία (Volhynia), Γαλικία (Galicia), Εδβίγη (Jadwiga), Γιαγκέλο (Władysław II Jagiełło), Częstochowa, Bogurodzica.
Main subject category:
History
Βασιλείου Γ. Αντώνιος, Χριστιανική Πολωνία, ΕΚΠΑ Αθήνα 2016.pdf (17 MB) Open in new window