ΕΙΔΙΚΈΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΊΑ

Accessible textbook uoadl:3256786 389 Read counter

Ermofilos code:
4014
Book code:
-
Title:
ΕΙΔΙΚΈΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΈΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΊΑ
Author:
Επιστημονική επιμέλεια: Φ. Πολυχρόνη
ISBN:
978-960-9552-79-0
Publisher:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε.
Publication House:
ΠΕΔΙΟ Α.Ε.
Year of publication:
2011
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
Professors:
Φ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
Year:
2017
Semester:
5