Μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής στις διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας για την καταπολέμηση του εγκλήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:3262543 77 Read counter

Original Title:
Μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής στις διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας για την καταπολέμηση του εγκλήματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπρεδήμας, Αντώνης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Criminal Law
Pages (from-to):
[70]-91
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.