Κρατικό-εταιρικό έγκλημα, αντεγκληματική πολιτική και ο ρόλος της Υπερεθνικής Εγκληματολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:3262547 166 Read counter

Original Title:
Κρατικό-εταιρικό έγκλημα, αντεγκληματική πολιτική και ο ρόλος της Υπερεθνικής Εγκληματολογίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγγελή, Στέλλα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Criminal Law
Pages (from-to):
[125]-141
Notes:
Bibliography: p. 140-141
The digital material of the item is not available.