Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι : νομιμότητα και παρανομία

Paper in Honorific Edition uoadl:3266995 74 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι : νομιμότητα και παρανομία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Vagena - Paliologou, Evangelia
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Public Law
Constitutional Law
Pages (from-to):
[142]-156
Notes:
Bibliography: p. 154-56
The digital material of the item is not available.