Μελέτη Διακυμάνσεων Επιφανειακής Θερμοκρασίας Θαλάσσης Περιοχής Μεσογείου με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων

Research data set uoadl:3266997 80 Read counter

Unit:
Department of Informatics and Telecommunications
Title:
Μελέτη Διακυμάνσεων Επιφανειακής Θερμοκρασίας Θαλάσσης Περιοχής Μεσογείου με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων
Languages of Item:
Greek
Description:
Με δεδομένη τη μοναδική τοπολογία της περιοχής της Μεσογείου αλλά και τα αξιοσημείωτα θαλάσσια ρεύματα που διασχίζουν το σύνολό της, αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η επίδραση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής σε συνδυασμό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πάνω στην επιφανειακή θερμοκρασία της θαλάσσιας επιφάνειας της Μεσογείου. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε μέρος της τελικής εργασίας στο μάθημα που διδάχτηκε στο 2ο εξάμηνο του ΠΜΣ STAR του ΕΚΠΑ με τίτλο BIG DATA - Earth Observation .
Creation year:
2021
Authors:
Αλέξανδρος Λάης
Keywords:
Earth Observation, κλιματική αλλαγή, Μεσόγειος θάλασσα, Google Earth engine
Main subject category:
Technology - Computer science