Η πορνεία της εξαθλίωσης στο ευρύ κέντρο της Αθήνας μεταξύ 2013 και 2015

Paper in Honorific Edition uoadl:3267024 90 Read counter

Original Title:
Η πορνεία της εξαθλίωσης στο ευρύ κέντρο της Αθήνας μεταξύ 2013 και 2015
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λάζος, Γρηγόρης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Sociology
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Pages (from-to):
[286]-303
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.