Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:3328519 76 Read counter

Original Title:
Κρατική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και ενωσιακό δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
European law
Commercial Law
Pages (from-to):
1-34
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.