Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)

Paper in Honorific Edition uoadl:3328521 82 Read counter

Original Title:
Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
49-68
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.