Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: ένας απολογισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:3328529 112 Read counter

Original Title:
Συρροή αξιώσεων και συρροή νόμιμων βάσεων της αξίωσης: ένας απολογισμός
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
69-90
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.