Ζητήματα από το άρθρο 263 Α.Κ

Paper in Honorific Edition uoadl:3331322 38 Read counter

Original Title:
Ζητήματα από το άρθρο 263 Α.Κ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
91-100
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.