Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου

Paper in Honorific Edition uoadl:3331324 53 Read counter

Original Title:
Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
101-112
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.