Η προσαύξηση περιουσίας στη φορολογία εισοδήματος

Paper in Honorific Edition uoadl:3331331 86 Read counter

Original Title:
Η προσαύξηση περιουσίας στη φορολογία εισοδήματος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Tax Law
Pages (from-to):
147-158
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.