Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» στο άρθρο 1 παρ. 1 του κανονισμού 1393/2007

Paper in Honorific Edition uoadl:3331345 51 Read counter

Original Title:
Η έννοια «αστικές και εμπορικές υποθέσεις» στο άρθρο 1 παρ. 1 του κανονισμού 1393/2007
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καΐσης, Αθανάσιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
International Law
Pages (from-to):
169-176
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.