Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης

Paper in Honorific Edition uoadl:3331348 71 Read counter

Original Title:
Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
177-196
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.