Η αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούμενη από ιδιώτες με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Locus Standi)

Paper in Honorific Edition uoadl:3331349 59 Read counter

Original Title:
Η αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούμενη από ιδιώτες με βάση τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Locus Standi)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
European law
Pages (from-to):
197-[212]
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.