Η τύχη της συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος σε περίπτωση δικαστικής μειώσεως αυτού

Paper in Honorific Edition uoadl:3331350 66 Read counter

Original Title:
Η τύχη της συμβατικής ρήτρας περί σταδιακής αναπροσαρμογής του μισθώματος σε περίπτωση δικαστικής μειώσεως αυτού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καραμπατζός , Αντώνιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
213-221
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.