Τι είναι Δικαιοσύνη; Η «θέση» του σκεπτικού φιλοσόφου Καρνεάδη

Paper in Honorific Edition uoadl:3331351 57 Read counter

Original Title:
Τι είναι Δικαιοσύνη; Η «θέση» του σκεπτικού φιλοσόφου Καρνεάδη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράσης Μαριάνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Philosophy of Law
Pages (from-to):
223-232
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.