Η κατά το άρθρο 12 α.ν. 1539/1938 διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ιδιώτη σε διαφιλονικούμενο με το Δημόσιο ακίνητο και η απόδοσή του σ’ αυτόν: ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες

Paper in Honorific Edition uoadl:3331426 44 Read counter

Original Title:
Η κατά το άρθρο 12 α.ν. 1539/1938 διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ιδιώτη σε διαφιλονικούμενο με το Δημόσιο ακίνητο και η απόδοσή του σ’ αυτόν: ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κιτσαράς , Λάμπρος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Civil Procedure
Pages (from-to):
251-262
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.