Επικουρική και διαζευκτική εναγωγή πλειόνων

Paper in Honorific Edition uoadl:3331427 77 Read counter

Original Title:
Επικουρική και διαζευκτική εναγωγή πλειόνων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κολοτούρος, Παναγιώτης Η.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
263-285
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.