Προλογικό σημείωμα

Paper in Honorific Edition uoadl:3338016 57 Read counter

Original Title:
Προλογικό σημείωμα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Kotsovilis, Vassileios
Kontovazainitis, Theodoros
Voglis, Eleftherios
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Pages (from-to):
ix-xii
The digital material of the item is not available.