Η υποχρέωση πίστης της τράπεζας κατά την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση

Paper in Honorific Edition uoadl:3338126 49 Read counter

Original Title:
Η υποχρέωση πίστης της τράπεζας κατά την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
91-115
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.