Η μεταφορά της έδρας των εταιριών και η 14η εταιρική Oδηγία

Paper in Honorific Edition uoadl:3338144 57 Read counter

Original Title:
Η μεταφορά της έδρας των εταιριών και η 14η εταιρική Oδηγία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δελούκα-Ιγγλέση , Κορνηλία
Αργυρός, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Pages (from-to):
117-139
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.