Οι περιορισμοί του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης του μετόχου στην ανώνυμη εταιρία

Paper in Honorific Edition uoadl:3338174 49 Read counter

Original Title:
Οι περιορισμοί του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης του μετόχου στην ανώνυμη εταιρία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Doka, Maria G.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Company law
Pages (from-to):
167-194
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.