Η ερμηνεία της ασαφούς ή αμφιβόλου νοήματος δικαστικής απόφασης (με αφορμή την ΕφΑθ 3404/2014)

Paper in Honorific Edition uoadl:3349972 35 Read counter

Original Title:
Η ερμηνεία της ασαφούς ή αμφιβόλου νοήματος δικαστικής απόφασης (με αφορμή την ΕφΑθ 3404/2014)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χατζηϊωάννου, Βασίλειος Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Δικαστικά – Νομικά
Civil Procedure
Pages (from-to):
1307-1320
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.