Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο

Paper in Honorific Edition uoadl:3349979 29 Read counter

Original Title:
Η ρύθμιση της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καλλιόπη Αλ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Family Law
Pages (from-to):
1343-1348
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.