Η ευθύνη του αντιπροσώπου του μετόχου κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου

Paper in Honorific Edition uoadl:3359285 71 Read counter

Original Title:
Η ευθύνη του αντιπροσώπου του μετόχου κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Karamanakou, Eleni
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Commercial Law
Pages (from-to):
323-346
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.