Ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μητρικές και ελεγχόμενες επιχειρήσεις (άρθρα 9 επόμ. Ν. 3556/2007)

Paper in Honorific Edition uoadl:3359354 46 Read counter

Original Title:
Ενημέρωση σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μητρικές και ελεγχόμενες επιχειρήσεις (άρθρα 9 επόμ. Ν. 3556/2007)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Karatzenis, Fotios D.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
347-375
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.