Οι break-up-fee συμφωνίες στις εξαγορές επιχειρήσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:3359355 58 Read counter

Original Title:
Οι break-up-fee συμφωνίες στις εξαγορές επιχειρήσεων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κινινή, Ευθυμία Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
377-394
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.