Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα

Paper in Honorific Edition uoadl:3359363 29 Read counter

Original Title:
Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μακρίδου, Καλλιόπη Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Procedure
Pages (from-to):
1097-1107
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.