Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη

Paper in Honorific Edition uoadl:3359364 45 Read counter

Original Title:
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί χρηματοπιστωτικών μέσων και επί πιστωτικών απαιτήσεων και καλή πίστη
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λέκκας , Γεώργιος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
451-467
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.