Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Paper in Honorific Edition uoadl:3359404 28 Read counter

Original Title:
Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Mavridis, Stylianos
Simaioforidou, Konstantina
Sykoudi, Ioanna
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Pages (from-to):
1137-1155
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.