Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)

Paper in Honorific Edition uoadl:3359408 24 Read counter

Original Title:
Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Νίκας, Νικόλαος Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Civil Procedure
Pages (from-to):
1205-1213
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.