ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ

Accessible textbook uoadl:3360492 153 Read counter

Ermofilos code:
4595
Book code:
-
Title:
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ
Author:
Greenberg Jerald , Baron Α. Robert, Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος (επιμ. - μετ.)
ISBN:
978-960-01-1382-2
Publisher:
Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Publication House:
GUTENBERG
Year of publication:
2013
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑ)
Professors:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Σ.
Year:
2014
Semester:
8