Ο Βίος και το έργο του

Paper in Honorific Edition uoadl:3364780 15 Read counter

Original Title:
Ο Βίος και το έργο του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Pikrammenos, Panagiotis
Τσούκας , Παναγιώτης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Pages (from-to):
[3]-19
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.